First Day Advisory Group


Clear Vision | Smart Solutions
 

Lees hier meer over de Benchmark Verandervermogen 2020! 


First Day - vanaf de eerste dag anders!

First Day een krachtenbundeling van professionals die elk op hun eigen terrein hun sporen hebben verdiend en de ‘gap’ tussen ambitie en realisatie kunnen aanpakken. Gezamenlijk vormen we een team dat voor u het verschil kan maken op het gebied van innovatie & transformatie. We doen dit vanuit een kader van 5 kritieke succesfactoren voor succesvolle transformatie, samen met onze klanten. Bij ieder aspect bieden we onderscheidende, bewezen oplossingen toegesneden op de hedendaagse uitdagingen. Dit doen wij met een uitgebreide community van partners die ieder een eigen specialiteit en visie hebben. We adviseren niet alleen maar focussen ons op het realiseren van tastbare resultaten waarbij we onze kennis snel overdragen zodat organisaties zelf de volgende vraagstukken kunnen oppakken.


Over ambities, verandervermogen en executiekracht

Veel organisaties hebben grote ambities - een droom of visie, het aanscherpen van de strategie, het verbeteren van de interne cultuur of het invoeren van een nieuw systeem. Logisch dat er veel tijd en middelen worden geïnvesteerd in het vernieuwen en veranderen van processen, systemen en cultuur. 

 

Vaak is de enige constante een niet goed gelukte verandering
Daadwerkelijke resultaten van veel verandertrajecten zijn teleurstellend. Uit toonaangevende studies blijkt dat in tot 80% van de gevallen een verandertraject niet het gewenste resultaat heeft. Het startpunt van een project is daarom vaak het eindpunt van een vorig project waar lang niet alle doelstellingen zijn gehaald. Er is sprake van een gap tussen ambitie en werkelijkheid. 


5 succesfactoren voor verandering - waarmee we de gap te lijf gaan 
De redenen van de gap zijn terug te brengen naar 5 kritieke aspecten die cruciaal zijn voor verandertrajecten. Het maakt daarbij niet uit of het gaat om kleine operationele verbeteringen of het uitrollen van nieuwe innovatieve proposities. Deze 5 succesfactoren: 

• Een duidelijke en gedragen visie
• Gecommitteerd en kundig leiderschap
• Het verandervermogen van de organisatie
• De implementatiekracht van de organisatie
• Het hebben van grip & inzicht


Wilt u ook de Gap aanpakken?
First Day verkleint de gap tussen ambitie en realisatie. We vergroten de kans op succes door altijd bewust aandacht te geven aan de 5 kritieke factoren voor succesvolle transformatie. Wilt u meer weten over onze aanpak en hoe wij en onze partners kunnen ondersteunen bij uw verandering, neem dan gerust contact met ons op. We komen graag langs voor een kop koffie!

Team

Gjalt Anker
Onno Bloemers
Leon Veenhuijzen
Robert Witteveen

Community & Business Partners

Buiten ons eigen team werken we nauw samen met professionals en bedrijven met ieder hun eigen specialiteiten. Vanuit deze groeiende community zijn wij in staat u op een brede manier te ondersteunen in het realiseren van uw ambities. En kunnen wij onafhankelijk en ongebonden de beste benadering voor uw vraagstuk aandragen. 

Business partners