Logo First Day Advisory Group

Vrijblijvend sparren hoe ons team jou kan helpen?

Contact informatie

WENDBAARHEID

Inzicht. Rendement.

JE VERANDERVERMOGEN IN BEELD

Verandervermogen: sleutel tot succes

Hoe hoger het verandervermogen van je organisatie is, hoe eenvoudiger het wordt om projectdoelen te behalen. Meer dan 80% van je succes wordt door dit verandervermogen bepaald! Het is logisch dat steeds meer organisaties hier actief mee aan de slag gaan.

Aan de slag met verandervermogen!

Hoe doe je dat? Heel eenvoudig. Wij brengen met Business Fitscan® het verandervermogen van je team of organisatie in kaart. Op basis van deze meting kun je gericht werken aan die veranderfactoren die je kunt beïnvloeden. En kun je een project of programma zo inrichten dat de kans op succes maximaal wordt.

Meer inzicht vooraf betekent meer succes bij verandering

Met Business Fitscan® kun je vooraf inzicht krijgen in de elementen die het verandervermogen van je organisatie of team bepalen. Richt je vervolgens op de beïnvloedbare aspecten van dit verandervermogen en je vergroot de kans van slagen. Zo bouw je aan een toekomstbestendige organisatie met betrokken en gemotiveerde medewerkers.

Randvoorwaarde voor koers en wendbaarheid

Als je niet goed weet hoe het gesteld is met het verandervermogen van je organisatie, wordt een veranderopgave varen in dichte mist in de hoop dat je niet op de klippen loopt. De Business Fitscan®-meting geeft snel weer zicht op de obstakels waardoor je de juiste koers kunt bepalen en maatregelen kunt nemen om ze te omzeilen.

Workshop Verandervermogen

Benieuwd hoe deze aanpak ook jou kan helpen? Dat kan snel en laagdrempelig met een inleidende Workshop en Quick Scan Verandervermogen.
De workshop is gericht op directies en management teams en geeft inzicht en handvatten om te komen tot gerichte acties. Wat we verstaan we onder verandering? Zien we allemaal de noodzaak? In een praktische, aansprekende en inspirerend setting wordt een gemeenschappelijk definitie van deze uitgangspunten opgesteld. Dit kan ook in combinatie met een Quick Scan – een eerste meting van het verandervermogen in je eigen organisatie.

Verandervermogen: de sleutel tot succes
Onno Bloemers

Onno Bloemers

06 - 2080 0190