Logo First Day Advisory Group

Vrijblijvend sparren hoe ons team jou kan helpen?

Contact informatie

Duurzame Transformatie

Bevlogen. Ervaren. Pragmatisch

GIDS NAAR EEN DUURZAME TOEKOMST

Duurzaam denken is ook resultaatgericht denken

Voor steeds meer organisaties staat de ontwikkeling naar een meer duurzame inrichting centraal. Maar hoe pak je dit aan? Waar te beginnen?

First Day is je gids op weg naar een duurzaam bedrijfsmodel. Wij scherpen je duurzame ambities aan, tekenen de kaart naar een groenere toekomst en zorgen voor een gecontroleerde implementatie.

Stapsgewijs, resultaatgericht, slim en gebruik makend van het best mogelijke instrumentarium om de vereiste omslag te maken.

De kracht van duurzaamheid
Robert Witteveen

Robert Witteveen

06 - 1985 9098
Duurzame transformatie

OPLOSSINGEN TRANSFORMATIE

Duurzame transformatie

Duurzame transformatie met First Day betekent:

  • Implementatie van de noodzakelijke aanpassingen die vanuit wet- en regelgeving vereist zijn of binnenkort worden, zoals CSRD.
  • Met Business War Gaming nieuwe mogelijkheden vinden om je verdiencapaciteit te vergroten.
  • Het Verandervermogen van je organisatie verbeteren zodat een koerswijziging gemakkelijker verloopt.
  • Medewerkers actief betrekken bij innovatie met onze Intrapreneurship-aanpak.
  • Met moderne applicaties je Digitale Wendbaarheid vergroten.
  • Aandacht besteden aan het Welzijn van je medewerkers.

Meervoudige Waardecreatie als leidend principe

Van 1-dimensionale groei naar meerdimensionale bloei

Meervoudige waardecreatie verwijst naar het idee dat bedrijven niet alleen streven naar financiële winst, maar ook naar het creëren van waarde op andere gebieden, zoals sociale, milieu-gerelateerde en economische waarde, in hun activiteiten.

Meervoudige waardecreatie vindt de balans tussen Financiële, Sociale en Ecologische waarde. Alleen wanneer op alle drie dimensies waarde wordt gegenereerd, is er sprake van een duurzaam, toekomstbestendig en gebalanceerd business model. De waardecreatie van één dimensie mag niet ten koste gaan van de andere waarde componenten.

Zo wordt niet alleen waarde gecreëerd voor de aandeelhouders maar ook voor andere belanghebbenden zoals klanten, medewerkers, toeleveranciers, gemeenschappen en de omgeving.

Meervoudige Waardecreatie biedt bedrijven de kans om niet alleen winst te maken, maar ook om een bredere positieve impact te hebben op de samenleving, het milieu en alle belanghebbenden.
Voor bedrijven biedt meervoudige waardecreatie diverse voordelen:
1

Verbeterde reputatie en merkwaarde

Door waarde te creëren voor verschillende belanghebbenden bouwt een bedrijf een sterke reputatie op als een sociaal verantwoorde onderneming, wat de merkwaarde kan vergroten.

2

Verhoogde klantloyaliteit

Wanneer bedrijven zich inzetten voor het leveren van waarde aan klanten, medewerkers en gemeenschappen, vergroot dit vaak de loyaliteit van klanten en medewerkers.

3

Betere relaties met belanghebbenden

Door te streven naar waardecreatie op meerdere niveaus, bouwen bedrijven sterkere relaties op met hun belanghebbenden, waaronder gemeenschappen, leveranciers en investeerders.

4

Innovatie en concurrentievoordeel

Het streven naar meervoudige waardecreatie kan innovatie stimuleren en bedrijven een concurrentievoordeel bieden doordat ze zich onderscheiden door hun holistische benadering.

5

Lange termijn duurzaamheid

Door aandacht te besteden aan sociale, milieu-gerelateerde en economische waardecreatie, positioneren bedrijven zich beter voor duurzame groei op lange termijn, die verder reikt dan enkel financiële winst.