Logo First Day Advisory Group

Vrijblijvend sparren hoe ons team jou kan helpen?

Contact informatie

Innovatie

Samen kom je verder.

SPECIALIST IN HET AANJAGEN VAN INNOVATIE

Innovatie: hoeksteen voor toekomstbestendig ondernemerschap

Innovatie is cruciaal voor iedere organisaties, vooral in een tijd van snelle veranderingen en disruptieve krachten zoals AI, klimaatverandering, duurzaamheid, digitalisering en personalisatie. In onze innovatieprojecten helpen we klanten o.a. bij het vergroten van hun concurrentiepositie, het aanpassen van de organisatie aan alle veranderingen, het opzetten van duurzame businessmodellen en het vergroten van klantgerichtheid.

Kortom, in een tijd van constante veranderingen biedt innovatie organisaties de kans om relevant te blijven, zich aan te passen en te gedijen in een steeds evoluerende zakelijke omgeving.

First Day is, en daar zijn we best trots op, specialist in innovatie. Hierbij geloven wij in een gestructureerde aanpak en het betrekken van zoveel mogelijk stakeholders bij het vinden van de juiste oplossing.

Innovatie via het XiBE-platform
Robert Witteveen

Robert Witteveen

06 - 1985 9098
Double loop innovatie

Structure Follows Strategy: “Double loop innovatie”

Double loop innovatie is een benadering die zich richt op zowel incrementele als radicale veranderingen binnen een organisatie.

De double loop innovatie biedt een heldere structuur waarbij alle stappen zorgvuldig en in een logische volgorde worden uitgevoerd.

De double loop innovatie stimuleert leren en aanpassen door feedback en evaluatie continu plaats te laten vinden om een voortdurende verbetering en innovatiecultuur binnen de organisatie te stimuleren.

Empower from Within: “Bottom-up innovatie”

Innovatie van essentieel belang voor het succes van iedere organisatie. Echter, het effectief realiseren van innovatie is niet altijd een eenvoudige taak. Vaak wordt innovatie top-down gestuurd, waardoor het onbenut potentieel van medewerkers en stakeholders blijft liggen.

First Day zet het XiBE platform in bij die projecten waarbij de medewerker, leverancier of klant gevraagd wordt mee te denken over de oplossing van willekeurig welk vraagstuk. Het platform levert altijd baanbrekende ideeën op.

Het XiBE-platform is een multi functionele digitale tool die het potentieel van inspiratie en creativiteit binnen organisaties omzet in tastbare resultaten. Het biedt een intuïtieve omgeving voor het verzamelen van ideeën en uitgebreide functionaliteit voor verrijking, selectie en realisatie.

Logo Xibe
Xibe

Een door Pridea ontworpen platform, waarmee een gestructureerde aanpak wordt gecreëerd van ‘bottom up’ verbetering en innovatie. Transparant en resultaat gericht.