Logo First Day Advisory Group

Vrijblijvend sparren hoe ons team jou kan helpen?

Contact informatie

Predict & Prevent

De duurzame toekomst van verzekeren.

COMBINEER DATA, DIENSTEN EN VERZEKERINGEN

Nieuwe risico’s vereisen nieuwe benaderingen

Klimaatverandering, extreem weer, cyberrisico’s – het zijn slechts een paar van de grote globale verschuivingen waar verzekeraars mee te maken hebben. De effecten zijn significant en vragen om het structureel vergroten van onze weerbaarheid. Verzekeren alleen is vaak niet meer de oplossing. Voorkomen en beperken worden steeds belangrijker. Inzicht in data en nieuwe patronen is cruciaal. Klanten zijn zich hiervan bewust en verwachten een leidende rol van hun verzekeraar – de expert in het beheren van hun risico’s. Daarmee biedt deze tijd naast bedreigingen ook kansen. Om nieuwe proposities te ontwikkelen die bijdragen aan klantgemak en veiligheid. Om de dienstverlening te verbreden en daarmee klantaandeel en retentie te vergroten. En om een cruciale bijdrage te leveren aan onze maatschappelijke weerbaarheid.

Naar meer gemak en veiligheid

Dat betekent nog al wat. We gaan voorbij aan traditionele sectorgrenzen. Een polis alleen is niet langer de enige of beste manier om met risico’s om te gaan. Slimme combinaties van data, diensten en verzekeren leiden tot betere uitkomsten. First Day kan daarbij helpen.

Van reactief naar proactief – de toekomst is preventie

Sensordata maken vroegtijdige interventies mogelijk om klanten te waarschuwen, schade te voorkomen of te beperken. We hebben uitgebreide ervaring met het ontwikkelen van nieuwe verzekeringsproducten, toonaangevende preventieconcepten en slimme combinaties van technologieën, data, diensten en verzekeren. We helpen bij het ontwerpen, bouwen en uitrollen van oplossingen die klantrelevantie, gemak en veiligheid verhogen.

Preventie – de meest duurzame vorm van schadeherstel

Deze enorme transitie heeft biedt excellente mogelijkheden voor nieuwe, innovatieve oplossingen die bijdragen aan gemak, veiligheid en betekenisvolle klantrelaties. Verzekeraars kunnen hierover de regie gaan voeren. Een cruciale rol ligt er voor innovatieve tech-leveranciers en startups (‘insurtechs’) die met geavanceerde technologie oplossingen kunnen ontwikkelen, bijvoorbeeld op het gebied van data of IoT.

Predict & Prevent
Onno Bloemers

Onno Bloemers

06 - 2080 0190
Robert Witteveen

Robert Witteveen

06 - 1985 9098