Logo First Day Advisory Group

Vrijblijvend sparren hoe ons team jou kan helpen?

Contact informatie

Verbetering conversie
van aanvraag tot polis

Case study

Case study - Verbetering conversie van aanvraag tot polis

Samenvatting

Verbetering conversie
van aanvraag tot polis

Een verzekeraar wilde de conversie van aanvraag tot polis verbeteren.

First Day heeft samen met de verzekeraars en een betrokken serviceprovider een project uitgevoerd om dit te bereiken. Het project bestond uit vier fasen: inventarisatie, data-analyse, ontwerp oplossing en implementatie. Resultaten waren aanpassingen van het proces waardoor de klant beter vooraf werd geïnformeerd, betrokken adviseurs hun rol beter konden uitvoeren en het interne proces efficiënter werd ingericht.

Opdracht

Bedenk en ontwikkelen ideeën die de conversie van aanvraag tot offerte tot afgesloten polis verbetert. Betrek hierbij alle stakeholders.

Indicatoren

  • Sector: Verzekeringen
  • Omvang klant: 70+ fte
  • Ingezette tools: Dubbel loop: Customer journey, Customer Validation, Value Proposition Canvas, Idea Creation, Design Sprint, Minimum Viable Product
  • Doorlooptijd: 6+ maanden
Data Analyse

De weg naar de oplossing

Proces

Het project bestond uit de volgende fasen:

1

Inventarisatie

In de eerste fase is de probleemstelling vastgesteld en zijn interviews gehouden met intermediairs en klanten. De intermediairs gaven aan wat in het proces goed gaat en wat beter kan. De klanten gaven aan waarom ze een verzekering wel of niet hebben geaccepteerd.

2

Data-analyse

Op basis van bestaande data is gekeken naar correlaties en dwarsverbanden. Dit gaf inzicht in hoe de conversie op dit moment verloopt.

3

Ontwerp oplossing

Op basis van de informatie uit de inventarisatie en data-analyse is een aantal verbeterinitiatieven ontwikkeld. Deze zijn samen met de direct betrokken stakeholders besproken en afgestemd.

4

Implementatie

De verbeterinitiatieven zijn in samenwerking met de serviceprovider geïmplementeerd.

5

Resultaten

De implementatie van de verbeterinitiatieven heeft geleid tot een aanzienlijke verbetering van de conversie.

OPLOSSINGEN

Verbeterinitiatieven

De informatie die de klanten krijgen is verbeterd om hen een beter inzicht te geven in de verzekering

Het product is aangepast om beter aan de behoeften van de klanten te voldoen.

De prijs is aangepast om aantrekkelijker te zijn voor de klanten.

De communicatie met de klanten is verbeterd om verwachtingen beter te managen.

De ondersteuning van de adviseur is verbeterd om hen te helpen de verzekeringen beter te verkopen.

De processen zijn efficiënter ingericht om tijdverlies te voorkomen.

Conclusie

Het project is succesvol afgerond en heeft geleid tot een aanzienlijke verbetering van de conversie.

Dit heeft geleid tot meer omzet en winst maar bovenal is de klanttevredenheid aanzienlijk toegenomen.

Dit project laat zien dat het mogelijk is om de conversie van aanvraag tot polis aanzienlijk te verbeteren. De volgende tips kunnen organisaties helpen om een dergelijk project te starten en te realiseren:

Tips

  • Betrek alle relevante stakeholders bij het project. Dit helpt om draagvlak te creëren en tot de beste oplossingen te komen.
  • Gebruik data om inzicht te krijgen in de huidige situatie. Dit helpt om de juiste verbeterinitiatieven te ontwikkelen.
  • Implementeer de verbeterinitiatieven in samenwerking met de direct betrokkenen. Dit helpt om de kans op succes te vergroten.