Logo First Day Advisory Group

Vrijblijvend sparren hoe ons team jou kan helpen?

Contact informatie

Succesvol innoveren
doe je samen

Case study

Case study - succesvol innoveren

Samenvatting

Innovatie is essentieel voor het succes van elke organisatie

Het helpt om te blijven concurreren, nieuwe markten te veroveren en de klantervaring te verbeteren.

Deze case study laat zien hoe een middelgrote financiële dienstverlener in slechts twee maanden tijd 60 ideeën heeft omgezet naar twee concrete innovatieprojecten.

De organisatie wilde nieuwe energie genereren rondom een bestaand product voor zowel de klant, de adviseur als alle eigen medewerkers. Daarom werd een innovatieproject gestart met negen medewerkers als vertegenwoordigers van hun achterban.

Opdracht

Bedenk en ontwikkel, vanuit een bottom-up aanpak, een aantal nieuwe toepassingen voor een bestaand product. Betrek hierbij het voltallige personeel en laat ze zelf het beste idee selecteren en uitvoeren.

Indicatoren

  • Sector: Verzekeringen
  • Omvang klant: 180 medewerkers
  • Ingezette tools: XiBE (bottom-up innovatie platform)
  • Doorlooptijd: 2 maanden
XiBE

De weg naar de oplossing

Innovatieproces

Het innovatieproces bestond uit de volgende stappen:

1

Kick-off

In de kick-off werd uitleg gegeven over wat innovatie is, wat je ermee kunt bereiken en hoe het programma er in zijn totaliteit uit komt te zien.

2

Ideeënfase

In de ideeënfase brachten de negen medewerkers in vijf dagen tijd 60 ideeën in op een bestaand product. De ideeën waren gericht op productfeatures, distributieaanpak en nieuwe services. Alle ideeën werden ingebracht in het ideeënplatform XiBE.

3

Selectiefase

In de selectiefase werden de 60 ideeën teruggebracht naar tien ideeën. Dit gebeurde door twee moderators, die ook deel uitmaakten van de negen medewerkers. Hierbij werd gebruik gemaakt van het ideeënplatform XiBE.

4

Pitchfase

In de pitchfase gaven de vijf idee-eigenaren een pitch aan twee derde van het bedrijf. De pitch werd live gestreamd, zodat alle medewerkers mee konden kijken.

5

Realisatiefase

De twee ideeën die de meeste stemmen kregen, zijn naar de realisatiefase gebracht. Twee innovatieteams, die gebruik maken van de innovatietechnieken lean startup, agile werken en design thinking, zijn met de ideeën aan de slag gegaan.

Eén van de twee innovatieprojecten is uitgerold en leverde twee innovatieprijzen op.

SUCCESVOL INNOVEREN

Belangrijke inzichten

Deze case study laat een aantal belangrijke lessen zien voor succesvol innoveren:

Innovatie begint bij medewerkers. Door medewerkers te betrekken bij het innovatieproces, creëer je draagvlak en kom je tot betere ideeën.

Een gestructureerd proces helpt om het innovatieproces te stroomlijnen en te sturen.

Innovatie is een proces van vallen en opstaan. Test je ideeën zo vroeg mogelijk en leer van de feedback.

Conclusie

Innovatie is een essentieel onderdeel van elke organisatie.

Door de lessen uit deze case study toe te passen, kun je ook succesvol innoveren.

Als je zelf een innovatieproject wilt starten, kun je de volgende tips gebruiken:

Tips

  • Begin met een heldere visie en doelen. Wat wil je bereiken met je innovatieproject?
  • Betrek de juiste mensen. Zorg voor een team van medewerkers met verschillende expertises en achtergronden.
  • Gebruik een gestructureerd proces. Er zijn veel verschillende innovatiemethodes en -tools beschikbaar. Kies een methode die past bij je organisatie en je project.
  • Test en leer. Innovatie is een proces van vallen en opstaan. Test je ideeën zo vroeg mogelijk en leer van de feedback.