Logo First Day Advisory Group

Vrijblijvend sparren hoe ons team jou kan helpen?

Contact informatie

Visie ontwikkelen voor een betere toekomst

Case study

Case study - Ontwikkelen visie

Samenvatting

Visie ontwikkelen voor een betere toekomst

Een visie is een belangrijk onderdeel van elke organisatie. Het geeft richting en focus aan de organisatie en helpt om beslissingen te nemen. Maar hoe ontwikkel je een visie? In deze case bespreken we hoe een team van medewerkers, onder begeleiding van First Day, een visie en aanpak ontwikkelde voor de komende 3 tot 5 jaar.

Opdracht

Ontwikkel met een team van 12 medewerkers uit het bedrijf een visie op de toekomst van de “selling” productportefeuille. Geef tevens aan hoe de exectutie gaat plaatsvinden en welke “requirements for success” nodig zijn.

Indicatoren

 • Sector: Verzekeraar
 • Omvang klant: 250+ fte
 • Ingezette tools: Blauwdruk, roadmap en requirements for succes
 • Doorlooptijd: 1 maand
Roadmap

De weg naar de oplossing

Proces

1

Inventarisatie

Een divers team van 12 medewerkers begon met het bespreken van de ambities en doelen van de organisatie. Vervolgens deelden de teamleden kennis over de reeds bestaande plannen per onderdeel. Na een brede discussies werd er een eerste versie van de visie ontwikkeld en met de opdrachtgever gedeeld. De feedback van de opdrachtgever werd verwerkt en definitief vastgesteld. Vervolgens werd begonnen met de roadmap en requirements for success. Ook werd een beschrijving gemaakt van de gewenste organisatie die nodig is om de visie succesvol te realiseren. Alle input (de blauwdruk, roadmap, requirements for success) werd samengebracht in een presentatie en door de opdrachtgever goedgekeurd.

2

Evaluatie

Uit de evaluatie bleek dat het team was zeer tevreden was over het toegepaste proces. Ze hebben geleerd hoe naar het grote plaatje te kijken en met elkaar te leren werken. Ze hadden ook geleerd dat een breder doel het beste uit mensen naar boven haalt.

Conclusie

Het team heeft een blauwdruk, roadmap en requirements for success ontwikkeld voor de implementatie van een visie organisatie. Het team is zeer tevreden over het proces en is strijdbaar om de ambitie waar te maken.

Tips voor andere organisaties

 • Zorg voor een duidelijk doel en ambitie voor de visie organisatie.
 • Betrek alle relevante stakeholders bij het proces.
 • Wees bereid om te investeren in het proces.
 • Wees flexibel en bereid om bij te stellen tijdens het proces.
 • Een duidelijk doel en ambitie
 • Betrokkenheid van alle stakeholders
 • Investering in het proces
 • Flexibiliteit en bereidheid tot bijstellen