Logo First Day Advisory Group

Wil je sparren over onze aanpak en hoe ons team je kan ondersteunen bij je verandering?

Contact informatie

22 januari 2024

Nu echt tijd voor een AI Strategie

Nu echt tijd voor een AI Strategie

Nu echt tijd voor een AI Strategie

AI, of Artificial Intelligence, is niet meer weg te denken. Met de ontwikkeling van de ‘Large Language Models’ zoals Chat GTP is AI niet meer alleen het domein van gespecialiseerde Data Scientists. Nu kan iedereen die zich er een beetje in verdiept zonder technische kennis gebruik maken van AI.

De recente opening van een soort ‘app store’ voor Chat GTP (Introducing the GPT Store (openai.com)) zal dit een verdere vlucht nemen. Hierin worden apps aangeboden die specifieke problemen of vragen aanpakken. Nu hoeft je je nog minder te specialiseren in de ‘ins and outs’ van Chat GTP, je hoeft alleen nog maar de juiste apps te kiezen!

Hoe laagdrempelig het gebruik van (in ieder geval dit soort) AI ook wordt, feit blijft dat je bij het gebruik van AI te maken hebt met zowel wet- en regelgeving als potentiële operationele risico’s. Van de AVG tot AI Act, van copyright issues tot fouten maken omdat een model feitelijke onwaarheden als resultaat geeft.

Ook zal de inzet van bepaalde soorten AI niet bij iedere doelgroep in de smaak vallen. Hoe zit het met zaken als je eigen autonomie en verantwoordelijkheid of de rol van menselijke creativiteit? Welke verantwoordelijkheid neem je voor het verdwijnen van bepaalde banen? Welke morele standpunten neem je hier in?

Kortom, een doordachte strategie met een helder beleid is van groeiend belang. Anders is het wachten op schandalen, misstanden of uitglijers.

Onze pragmatische aanpak voor een AI Strategie voor je organisatie kent 4 thema’s, die elk op hoofdlijnen tot op zeer gedetailleerd niveau uitgewerkt kunnen worden, afhankelijk van de behoefte:

  1. Bepaal je visie op AI, voor je eigen organisatie maar ook in relatie tot de samenleving
  2. Welke operationele normen en welke ethische waarden wil je hanteren bij de inzet van AI?
  3. Formuleer beleid, processen en gremia die betrokken (moeten) zijn bij de inzet van AI
  4. Bepaal bij wat voor soort ‘use cases’ je AI wel en niet in wil zetten