Logo First Day Advisory Group

Vrijblijvend sparren hoe ons team jou kan helpen?

Contact informatie

23 januari 2024

Natuurpositieve verzekeringen

Natuurpositieve verzekeringen

Natuurpositieve verzekeringen

Recent werd ik geconfronteerd met een nieuwe vorm van verzekeringen genaamd de “natuurpositieve verzekeringen”. Natuurpositieve verzekering is een nieuwe benadering van verzekering die zich richt op het beschermen en herstellen van de natuur. Het is een manier voor verzekeraars om hun rol te spelen in het aanpakken van de natuurcrisis.

Natuurpositieve verzekering kan op verschillende manieren worden geïmplementeerd. Een manier is om verzekeringsproducten en -oplossingen te ontwikkelen die specifiek zijn ontworpen om de natuur te beschermen of te herstellen. Een andere manier is om bestaande verzekeringsproducten en -oplossingen te herzien om ze meer natuurpositief te maken.

Enkele voorbeelden van natuurpositieve verzekering zijn:

 • Verzekering voor natuurherstel. Deze verzekering biedt dekking voor de kosten van het herstellen van natuurschade, zoals na een natuurramp of een milieuramp.
 • Verzekering voor natuurgerelateerde risico's. Deze verzekering biedt dekking voor risico's die verband houden met de natuur, zoals overstromingen, droogte en plagen.
 • Verzekering voor natuurpositieve projecten. Deze verzekering biedt dekking voor projecten die de natuur beschermen of herstellen, zoals natuurreservaten of duurzame landbouwprojecten.

Natuurpositieve verzekering kan een belangrijke rol spelen in het aanpakken van de natuurcrisis. Door natuur in hun risicobeheersingsprocessen te integreren, kunnen verzekeraars helpen om de natuur te beschermen en te herstellen.

Hier zijn enkele voordelen van natuurpositieve verzekering:

 • Het kan helpen om de natuur te beschermen en te herstellen.
 • Het kan helpen om de risico's van natuurrampen en andere natuurgerelateerde risico's te verminderen.
 • Het kan helpen om de economie te stimuleren door investeringen in natuurbescherming en herstel te ondersteunen.

Natuurpositieve verzekering is nog een relatief nieuwe ontwikkeling, maar er is een groeiende vraag naar deze producten en diensten. De verzekeringssector heeft de mogelijkheid om een belangrijke rol te spelen bij het aanpakken van de natuurcrisis en het creëren van een duurzame toekomst.

Recent is er een rapport verschenen onder de naam "Nature-Positive Insurance: Evolving Thinking and Practices" van UNEP FI en Nature Teams. Dit rapport beschrijft hoe de verzekeringssector een belangrijke rol kan spelen in het aanpakken van de natuurcrisis.

Het rapport identificeert een aantal manieren waarop de verzekeringssector kan bijdragen aan een natuurpositieve toekomst. Deze zijn:

 • Integreren van natuur in risicobeheersingsframeworks. De verzekeringssector kan natuurrisico's beter begrijpen en in kaart brengen door natuurgegevens en -modellen te integreren in hun risicobeheersingsprocessen.
 • Instellen van underwritingcriteria en -richtlijnen. De verzekeringssector kan natuurpositieve criteria en richtlijnen opstellen voor het toestaan van verzekering van activiteiten of projecten die schadelijk zijn voor de natuur.
 • Betrekken van klanten en potentiële klanten. De verzekeringssector kan klanten en potentiële klanten informeren over de impact van hun activiteiten op de natuur en hen aanmoedigen om natuurpositieve keuzes te maken.
 • Ontwikkelen van verzekeringsproducten en -oplossingen. De verzekeringssector kan nieuwe producten en oplossingen ontwikkelen die natuurpositieve activiteiten ondersteunen, zoals verzekering voor natuurherstel of compensatie voor natuurschade.
 • Aanbieden van duurzame claimsopties. De verzekeringssector kan duurzame claimsopties aanbieden, zoals het gebruik van duurzame materialen of het financieren van natuurherstelprojecten.
 • Advocaatschappen en overheidsbeleid. De verzekeringssector kan zich inzetten voor natuurpositieve overheidsbeleidsmaatregelen, zoals het verplicht stellen van natuurrisicobeheer voor bepaalde activiteiten.
 • Samenwerking met belanghebbenden. De verzekeringssector kan samenwerken met andere belanghebbenden, zoals overheden, natuurorganisaties en bedrijven, om natuurpositieve oplossingen te ontwikkelen en te implementeren.

Hier zijn enkele specifieke voorbeelden van natuurpositieve verzekeringen:

 • AXA biedt een verzekering aan die kortingen biedt op premies voor duurzame woningen. Deze verzekering biedt een korting van 10% op de premie voor woningen die voldoen aan bepaalde duurzaamheidscriteria.
 • Swiss Re heeft een fonds opgericht om te investeren in duurzame projecten en bedrijven. Dit fonds heeft tot nu toe meer dan 1 miljard dollar geïnvesteerd in projecten die bijdragen aan de bescherming van de natuur.
 • Allianz biedt een verzekering aan die investeert in projecten die bijdragen aan de bescherming van mangrovebossen. Deze verzekering investeert 10% van de premies in projecten die mangrovebossen herstellen of beschermen.

Natuurpositieve verzekeringen zijn nog in ontwikkeling, maar ze zijn een veelbelovende manier om de duurzaamheidsbeweging te versnellen.

Het rapport concludeert dat er nog veel uitdagingen moeten worden overwonnen voordat de verzekeringssector een volledig natuurpositieve rol kan spelen. Deze uitdagingen omvatten:

 • Tekort aan kennis en gegevens over natuurrisico's.
 • Concurrentie tussen interne prioriteiten en de noodzaak om natuurpositieve initiatieven te ondersteunen.
 • Behoefte aan aanpasbare producten en oplossingen voor verschillende soorten activiteiten en projecten.

Ondanks deze uitdagingen is het rapport optimistisch over de toekomst van natuurpositieve verzekering. Het rapport stelt dat er een groeiende vraag is naar natuurpositieve oplossingen van zowel klanten als belanghebbenden. De verzekeringssector heeft de mogelijkheid om een belangrijke rol te spelen bij het aanpakken van de natuurcrisis en het creëren van een duurzame toekomst.

Conclusie: nature-positieve verzekering is een belangrijk onderdeel van de oplossing voor de natuurcrisis. Door natuur in hun risicobeheersingsprocessen te integreren, kunnen verzekeraars helpen om de natuur te beschermen en te herstellen.