Logo First Day Advisory Group

Vrijblijvend sparren hoe ons team jou kan helpen?

Contact informatie

13 juni 2023

Meervoudige Waardecreatie

Netwerkbijeenkomst Meervoudige Waardecreatie

Netwerkbijeenkomst Meervoudige Waardecreatie

Dank aan iedereen die op 10 mei in Amersfoort aanwezig was op onze Netwerkbijeenkomst Meervoudige Waardecreatie!

Super om dit kunnen doen bij Enrise, met daarbij onze dank voor het mogelijk maken aan Michiel Dietvorst en natuurlijk aan Rick van Bentum die ons enthousiast meenam in de wereld van deze zelfsturende digital agency – superinteressant!

Jan-Willem Nieuwenhuys van DSP gaf een update hoe onze skills inventarisatie verloopt - vanuit de gedachte dat inzicht in elkaars vaardigheden een belangrijke randvoorwaarde is voor een groeiende netwerkorganisatie.

Het hoofddoel van de middag was om met elkaar te bespreken hoe we onze gecombineerde denk- en daadkracht gaan richten op het thema #duurzaamheid. Robert Witteveen introduceerde onze benadering voor Meervoudige Waardecreatie, verwijzend naar het vinden van een nieuwe balans vinden tussen de financiële, sociale en ecologische bijdragen van een organisatie. En we zijn er trots op om met Eevery een belangrijke partner aan boord te hebben om het MKB te helpen om hun #ESG-prestaties te meten en te verbeteren. Arjen van der Smissen demonstreerde hoe het Eevery SaaS-Platform hieraan bijdraagt.

Uiteraard is er met zo’n groep veel te bespreken! We hebben met elkaar verkend hoe we als netwerk de krachten kunnen bundelen om een breed, veelkoppig vraagstuk als ‘de transitie naar een duurzame bedrijfsvoering’ te begeleiden. En we overvielen Pridea-stagiair Dylan Vermeulen die als vertegenwoordiger van de jonge generatie zich uitstekend staande hield onder een spervuur van vragen.

Conclusies

  • We willen allemaal graag een bijdrage leveren aan een betere, meer duurzame wereld.
  • Samen beschikken we over een uitgebreid instrumentarium om een integrale duurzaamheidsaanpak vorm te geven.
  • We gaan de komende maanden met elkaar verder vorm geven aan dit initiatief.

Tot slot nam Bervin Janssen ons mee in het vergroten van medewerker-effectiviteit, met als kernwoord Teamership. Of het nu gaat om het realiseren van een duurzaamheidsambitie of strategie-executie in brede zin, het staat of valt met de betrokkenheid van medewerkers. De combinatie van kennis, kunde en oplossingen binnen ons netwerk werkt daarbij versterkend. En het speelveld van iedere partner wordt verbreed.

Veel dank voor aan alle aanwezigen voor jullie bijdragen aan de discussie en het aanscherpen van ons denken. Wordt de komende tijd vervolgd!