Logo First Day Advisory Group

Vrijblijvend sparren hoe ons team jou kan helpen?

Contact informatie

NIEUWS

Duurzame Transformatie

Duurzame Transformatie

Onze maatschappij kantelt naar een meer duurzame samenleving

De Nederlandse samenleving gaat de komende jaren ingrijpend veranderen. Noodzakelijke verduurzaming op tal van terreinen is daarbij een belangrijke drijfveer. Met gevolgen voor hoe we leven, werken, produceren en consumeren.

De stip op de horizon is helder: een economie die opereert binnen de grenzen van de planeet. Tijd is daarbij een factor: de overgang naar deze circulaire economie dient snel en effectief te verlopen.

We hebben het over een ingrijpende transitie die verder gaat dan simpel verbeteren of veranderen. Veel ondernemers en bedrijven willen hier graag mee starten of hun huidige bijdragen vergroten. Maar hoe?

We weten uit ervaring ook dat grootschalige verandertrajecten lang niet altijd tot het gewenste resultaat leiden. Dat stelt stevige eisen aan de aanpak: stapsgewijs, resultaatgericht, slim en gebruik makend van het best mogelijke instrumentarium en partners om de vereiste omslag te maken. First Day helpt organisaties bij deze kanteling naar een duurzaam business model.

Meervoudige waardecreatie vindt de balans tussen Financiële, Sociale en Ecologische waarde

Meervoudige waardecreatie is een organisatiestrategie, waarin een organisatie met haar activiteiten niet uitsluitend financieel-economische waarde creëert, maar ook expliciet aanstuurt op de realisatie van sociaal-maatschappelijke en ecologische waarde. Het denken vanuit meervoudige waarde stelt bedrijven in staat de focus te verleggen van korte termijn denken naar een lange termijnvisie. In de praktijk leidt een dergelijke strategie tot een ‘triple win’: winst voor de aandeelhouders, winst voor de overige stakeholders en winst voor het natuurlijk ecosysteem. Een strategie van meervoudige waardecreatie draagt bovendien bij aan de toekomstbestendigheid van een organisatie en de samenleving.

Onze aanpak

Onze aanpak helpt om in korte tijd zicht te krijgen op je rol in de nabije toekomst, de hoofdbestanddelen daarvan en een passende roadmap te formuleren. Je scherpt je toekomstvisie aan en vertaalt deze naar concrete actiepunten en ‘No regret moves’.

Neem contact op met Leon Veenhuijzen of Robert Witteveen voor meer informatie.

01

Inventariseren

02

Doelen bepalen

03

Ontwikkelen

04

Implementeren

05

Evalueren