C L E A R   V I S I O N    |    S M A R T   S O L U T I O N S
 

Nationaal Onderzoek Verandervermogen 2022


Het is zover! Het Nationaal Onderzoek Verandervermogen 2022 is gepubliceerd, en uiteraard willen we dit graag met je delen! Het onderzoek is uitgevoerd onder ruim 1900 werkzame Nederlanders en geeft een helder beeld over hoe werknemers tegen het verandervermogen van hun organisatie aankijken. First Day is als lid van het Business Fit Netwerk, de opdrachtgever voor het onderzoek, er trots op een actieve bijdrage te kunnen leveren aan deze uitgave!

Kernpunten uit het onderzoek: 

  • Slechts 16% van de Nederlandse werknemers is ervan overtuigd dat hun organisatie effectief kan omgaan met verandering. Met andere woorden: 84% van de werknemers in Nederland gelooft niet echt in het verandervermogen van hun organisatie.
  • Het gemeten verandervermogen, uitgedrukt in de Net Change Factor©, komt uit op +4 op een schaal van -100 tot +100. Hoewel dit een vooruitgang is ten opzichte van de score in 2016 (-7), stellen we vast dat het risico groot blijft dat veranderingen niet effectief worden doorgevoerd. Juist in een tijd waarin de dynamiek in de samenleving groot is en veranderingen noodzakelijk zijn om als organisatie relevant te blijven, is dit is een zorgwekkende constatering.
  • Er zijn substantiële verschillen tussen sectoren. De bouwsector lijkt veranderingen zoals verregaande digitalisering en nieuwe productieprocessen gemakkelijker te kunnen omarmen (De Net Change Factor is +21). Terwijl de overheid worstelt met grote veranderingen als het gaat om energietransitie, gezondheidszorg en het onderwijs (Net Change Factor is -18, waarbij bijna driekwart van de respondenten belemmeringen ervaart bij het doorvoeren van veranderingen!).

We hopen dat de uitkomsten van het Nationaal Onderzoek Verandervermogen 2022 bijdragen aan bewustwording rond dit onderwerp en aanleiding zijn voor organisaties om verder te investeren in hun fitheid en wendbaarheid. Een Business Fitscan onderzoek geeft inzicht in het verandervermogen op organisatieniveau, op dezelfde manier als dit onderzoek doet op het niveau van de BV Nederland. 

Ben je geïnteresseerd in het meten en verbeteren van je organisatie-verandervermogen? Laat weten, we gaan er graag met je over in gesprek! In aanvulling op deze brede rapportage publiceren we binnenkort nog een aparte uitgave waarin we specifiek inzoomen op het verandervermogen in deelsectoren van de financiële dienstverlening.


Geïnteresseerd in het rapport?


E-mailen
LinkedIn