C L E A R   V I S I O N    |    S M A R T   S O L U T I O N S
 

Thema: De duurzaam gebalanceerde organisatie 


Onze maatschappij kantelt naar een meer duurzame samenleving

De Nederlandse samenleving gaat de komende jaren ingrijpend veranderen. Noodzakelijke verduurzaming op tal van terreinen is daarbij een belangrijke drijfveer. Met gevolgen voor hoe we leven, werken, produceren en consumeren.

Deze nieuwe, duurzame samenleving vraagt om andere productieprocessen, vaardigheden, verdienmodellen en regels. Een economie, kortom, met een andere economische structuur. Maar hoe geef je die transitie vorm? Hoe start je als organisatie hiermee? En hoe geef je vorm en inhoud aan de kanteling specifiek in jouw sector?

First Day helpt organisaties bij deze kanteling naar een duurzaam business model. First Day kent de strategieën en instrumenten die hiervoor nodig zijn. Zo dragen we gezamenlijk ons steentje bij aan het bereiken van de kritische massa om naar een duurzaam, gebalanceerd systeem te bewegen.

Future World Innovation

Onze Future World Innovation aanpak helpt daarbij om in korte tijd zicht te krijgen op uw rol in de nabije toekomst, de hoofdbestanddelen daarvan en een passende roadmap. In een korte serie workshops scherpt u uw toekomstvisie aan en vertaalt u deze naar concrete actiepunten en ‘No regret moves’. Meer weten? Neem contact op met Leon Veenhuijzen of Gjalt Anker.

We-Invent Aanpak

In veel bedrijven ligt de focus nog vooral op incrementele innovatie (H1) daar waar doorbraak (H2) of zelfs disruptieve innovatie (H3) noodzakelijk zijn. De aanpak bestaat uit drie bouwstenen: Problem-solution fit, prototyping / MVP building en Product-market fit/implementatie. En leent zich bij uitstek om concreet aan de slag te gaan met de uitkomsten van een Future World Innovation traject. Meer weten? Neem contact op met Robert Witteveen.

E-mailen
LinkedIn