C L E A R   V I S I O N    |    S M A R T   S O L U T I O N S
 

Thema: De adaptieve organisatie


De mate waarin een organisatie zich aan kan passen aan veranderende omstandigheden is van grote invloed op het voortbestaan. Wanneer dit verandervermogen voldoende ontwikkeld is, wordt ieder project een soepele, eenvoudige aanpassing. De kunst is om de omstandigheden te creëren waardoor organisaties in staat zijn wendbaar en flexibel te opereren.

Meten en verbeteren van het verandervermogen

Het goede nieuws is dat het verandervermogen van een organisatie meetbaar is. Op basis van concrete inzichten werken we samen met u aan begrip en bewustwording van het niveau van uw verandervermogen.  En kunt u vooraf vaststellen hoe een cruciaal project een maximale slagingskans krijgt. Daarmee is verandervermogen niet alleen meetbaar, het kan ook beïnvloed worden.  

Vooraf inzicht in de succeskans van uw verandertraject

First Day Advisory Group werkt samen met Business Fitscan om transformatieprocessen van organisaties succesvoller te laten verlopen. De Business Fitscan methodiek biedt inzicht in de relaties tussen de verschillende beïnvloedbare elementen van verandervermogen en voorziet daarmee in concrete handvatten om de slagingskans bij verandertrajecten te vergroten.  

Kennismaken kan via een inleidende workshop, al dan niet in combinatie met een Quick Scan Verandervermogen. Dit levert data, inzicht en acties op! Zie Grip op Verandervermogen voor meer informatie.  U kunt ook contact opnemen met Gjalt Anker of gebruik maken van onderstaande knop om direct een vrijblijvende kennismaking in te plannen!   

Maak direct digitaal een afspraak!Benchmark Verandervermogen Nederland 2020

First Day Advisory Group en Business Fitscan hebben het verandervermogen van de Nederland in kaart gebracht. Voor dit onderzoek is er gekeken naar vijf bouwstenen van verandervermogen: Noodzaak, Koers, Veranderruimte, Betrokkenheid en Belemmeringen. Het Verandervermogen in Nederland is met een Net Change Factor van -23 veel te laag. Na in totaal drie onderzoeken in de afgelopen 5 jaar blijkt dat dit niet verbetert maar eerder verslechtert. Geen van de onderzochte sectoren vertoont een positief beeld. En dat is zorgwekkend in deze tijd van verstrekkende maatschappelijke, economische en technologische ontwikkelingen.

Samen met onze partner Business Fitscan publiceerden we in maart 2021 de Benchmark Verandervermogen 2020, ongeveer tegelijkertijd met de uitbraak van de Corona-pandemie. Het resultaat liegt er niet om, maar biedt ook concrete inzichten om te verbeteren. Wat het effect is van Corona op het verandervermogen is onderwerp van een volgende studie. 

Ons onderzoek bevestigt dat organisaties het lastig vinden om succesvol veranderingen door te voeren. Tot wel 70% van alle verandertrajecten mislukt. En Nederland staat er niet goed voor als het gaat om het vermogen om te veranderen. Belangrijke oorzaken zijn dat de noodzaak niet wordt ervaren, de koers veelal onduidelijk is en medewerkers onvoldoende worden betrokken bij belangrijke veranderingen. Om toch succesvol te zijn is een goed ontwikkeld verandervermogen daarom cruciaal! Een kort rondje langs enkele bevindingen:

  • Bij de Overheid blijkt de Noodzaak om te veranderen het hoogst maar zijn er in hoge mate Belemmeringen die de verandering hinderen.
  • De Financiële Dienstverlening scoort als geheel relatief goed maar er zijn binnen de sector grote verschillen. Verzekeraars en pensioenfondsen scoren opnieuw laag. 
  • Het Onderwijs scoort in 2020 het laagste Verandervermogen. Over bijna de hele linie scoort de sector beduidend slechter dan in 2018. 
  • Leidinggevenden scoren op de meeste Veranderdrivers hoger en hebben meer vertrouwen in het Verandervermogen van hun organisatie. De medewerkers scoren echter beduidend lager. Dit is een potentieel risico
Benchmark Verandervermogen 2020
Download het volledige rapport hier!
FDAG BFS BM Verandervermogen NL 2020.pdf (2.92MB)
Benchmark Verandervermogen 2020
Download het volledige rapport hier!
FDAG BFS BM Verandervermogen NL 2020.pdf (2.92MB)
E-mailen
LinkedIn