First Day Advisory Group

Clear Vision | Smart Solutions
 

Onze thema's 

De volgende thema's hebben onze bijzondere aandacht:


5 succesfactoren voor verandering
De exacte redenen dat verandertrajecten niet realiseren wat vooraf beoogd was verschillen, maar zijn allemaal terug te brengen naar 5 kritieke aspecten die de succeskans aanzienlijk vergroten. 

Lees meer


Vernieuwing in Verzekeren
Verzekeraars bereiden zich voor op de nieuwe werkelijkheid. Dit vraagt om een herijking van het business model. First Day heeft ruime ervaring bij het ontwikkelen van innovatieve proposities, o.a. op het gebied van preventie. 

Lees meer


Sustainable Balance
Meer balans in groei tussen economie, ecologie en welzijn ..... In aanbouw! 
E-mailen
LinkedIn