C L E A R   V I S I O N    |    S M A R T   S O L U T I O N S
 

We-Invent Aanpak

In veel bedrijven ligt de focus nog vooral op incrementele innovatie (H1) daar waar doorbraak (H2) of zelfs disruptieve innovatie (H3) juist noodzakelijk zijn. De We-Invent aanpak leent zich bij uitstek om actiegericht invulling te geven aan de uitkomsten van een Future World traject. De aanpak bestaat uit drie bouwstenen: Problem-solution fit, prototyping / MVP building en Product-market fit/implementatie.

Meer weten? Neem contact op met Robert Witteveen.

E-mailen
LinkedIn