C L E A R   V I S I O N    |    S M A R T   S O L U T I O N S
 

Procesimplementatie

Het aanpassen en verbeteren van processen is voor veel organisaties een continue activiteit. Vaak wordt echter vergeten om de verandering goed te verankeren. Onze Procesimplementatie-aanpak gaat verder dan het betrekken van medewerkers bij het ontwerp. Wij hebben voor elke situatie een methode om procesveranderingen stevig te verankeren. En we leren medewerkers dit ook zelf in hun eigen projecten te doen. Op deze wijze wordt een belangrijke stap gezet richting 'continuous improvement'. 

Meer weten? Neem contact op met Gjalt Anker.

E-mailen
LinkedIn