C L E A R   V I S I O N    |    S M A R T   S O L U T I O N S
 

Verandervermogen 

Verandervermogen is de capaciteit om effectief te reageren op veranderingen. Dit bepaalt voor meer dan 80% het succes van een project of programma! Expliciet aandacht besteden aan het verandervermogen van een organisatie(-onderdeel) is daarmee onmisbaar en noodzakelijk! Te weinig aandacht vergroot het risico op mislukkingen, kost geld en tijd en leidt tot frustratie. 

Benchmark Verandervermogen 2020
De wereld om ons heen verandert in hoog tempo. We bevinden ons als mensheid niet in een tijdperk van veranderingen, maar is er ronduit sprake van een verandering van tijdperk. Voor organisaties in iedere sector brengt dit kansen en bedreigingen met zich mee.

Het belang van een goed ontwikkeld verandervermogen kan daarbij niet voldoende worden benadrukt. Hoe beter dit is ontwikkeld, hoe groter de kans op succes en op toekomstig bestaansrecht. Bij veel organisaties krijgt dit aspect echter nog steeds onvoldoende aandacht.

Samen met onze partner Business Fitscan heeft First Day Advisory Group daarom het verandervermogen in Nederland in kaart gebracht. Dit benchmarkonderzoek biedt inzichten in de stand van zaken in Nederland en kan u helpen met de vraagstukken die spelen in uw organisatie. 

Dat doen we met gerichte oplossingen maar altijd doelgericht, praktisch en met objectieve uitkomsten.  Wat is nou echt de reden dat een eerder initiatief niet van de grond is gekomen? En hoe werkt dat nu door in uw actuele veranderprogramma? Een dergelijke interventie kan de onpartijdige onderbouwing bieden voor wat nu nog een knagend gevoel of vermoeden is.

Benchmark Verandervermogen NL 2020

Download het rapport hier!


Nu is ook de Samenvatting beschikbaar! 

In veel gesprekken over ons Benchmarkonderzoek Verandervermogen kwam de wens naar voren om een korte samenvatting te maken met concrete vervolgstappen. Download m hier! 

Samenvatting & Aan de slag om uw Verandervermogen te vergroten

Samenvatting & Aan de slag

Een data-gedreven benadering die handvatten biedt voor concrete acties kan daarbij van veel waarde zijn. We gaan daar graag met u over in gesprek! Enkele van onze oplossingen:

Workshop Organisatie Verandervermogen 

Business Fit Scan

Circulair DenkenE-mailen
LinkedIn