Clear Vision | Smart Solutions
 

Diensteninnovatie voor verzekeraars 

In deze bijzondere tijden realiseren we ons dat we kwetsbaarder zijn dan gedacht. Zowel op persoonlijk vlak als in ons werkzame leven. En proberen we grip te krijgen op de risico's die we lopen. Waarbij we ons steeds meer realiseren dat het niet altijd vanzelfsprekend is dat na een onvoorzien voorval alles weer ongedaan gemaakt kan worden met geld, zorg of reparatie. Soms nemen gedane zaken geen keer. 

Van reactief naar preventief

Misschien waren we wel even in slaap gesust en droomden we stiekem over een zero-risk society. De nieuwe werkelijkheid is anders. We staan nu voor de uitdaging om onze maatschappelijke weerbaarheid te vergroten. Dit betekent dat het belang toeneemt van het voorkomen van risico's en het beperken van de gevolgen als deze zich toch voordoen. 

Voor verzekeraars, die natuurlijk experts zijn op dit vlak, biedt deze bijzondere tijd natuurlijk ook kansen. Om nieuwe proposities te ontwikkelen die bijdragen aan gemak en veiligheid van hun klanten. Die bijdragen aan hun eigen onderscheidend vermogen, lange termijn relevantie en maatschappelijke verantwoordelijkheid. 

Naar meer gemak en veiligheid

Hoewel verzekeraars een uitstekende positie hebben om klanten te ondersteunen bij het beheersen van risico's, is een polis niet langer de enige of beste manier om dit te doen. We helpen bij het ontwerpen, bouwen en uitrollen van oplossingen die klantrelevantie, gemak en veiligheid verhogen. We hebben langdurige ervaring op het vlak van toonaangevende preventieconcepten en het integreren van verzekeringsproducten met nieuwe technologieën, data en diensten.

Schaalbare diensteninnovatie - bewezen expertise

Wil je hier effectief in zijn, dan vraagt dit om een ragfijn samenspel van competenties, kennis en technologie die ingesleten karresporen doorkruisen. Het is namelijk niet zomaar een nieuwe verzekering. Dit overstijgt disciplines, business lines en zelfs waardeketens, vereist een ecosysteem van externe partners en een gezonde dosis leiderschap, ondernemerschap en geduld.  Er kan veel mis gaan. Is er acceptatie voor de onzekerheden in de business case? Is de uitgangssituatie wel goed na een eerdere niet gelukte poging? Maken we wel de goeie ontwerpkeuzes? 

Te vaak blijven ambities steken in pilots.  We bespreken graag hoe je met beperkte investeringen wel in korte tijd nieuwe concepten kunt ontwikkelen die bijdragen aan gemak, veiligheid en klant engagement.


 
E-mailen
LinkedIn