First Day Advisory Group

Clear Vision | Smart Solutions
 

Business Fitscan; vooraf inzicht in de succeskans van uw verandertraject

Het verandervermogen van een organisatie heeft grote invloed op het al of niet succesvol verlopen van projecten.  Herkenbaar, en helaas vaak achteraf eenvoudig vast te stellen. Belangrijker is: hoe weet u van te voren of het verandervermogen van uw organisatie goed genoeg is om een cruciaal project te kunnen uitvoeren?

Om die vraag te kunnen beantwoorden is First Day Advisory Group een samenwerking aangegaan met Business Fitscan met als doel om  transformatieprocessen van organisaties succesvoller te laten verlopen. 

Dit doen we door organisaties te helpen om voorafgaand aan een traject hun verandervermogen in kaart te brengen.  Op basis van concrete inzichten werken we samen met u aan begrip en bewustwording van het niveau van uw verandervermogen. 

Verandervermogen is niet alleen objectief meetbaar, het kan ook beïnvloed worden.  De Business Fitscan methodiek biedt inzicht in de relaties tussen de verschillende beïnvloedbare elementen van verandervermogen en voorziet daarmee in  concrete handvatten om de slagingskans bij verandertrajecten te vergroten.


Met de Business Fitscan kunnen wij u laagdrempelig  ondersteunen met het succesvol maken van uw transitie. Dit doen we op verschillende manieren, o.a. met: 

Wilt u meer weten over hoe wij u kunnen helpen met uw verandervermogen? Neem dan contact op met Gjalt Anker of Onno Bloemers. 


 
E-mailen
LinkedIn