Clear Vision | Smart Solutions
 

 5 succesfactoren voor duurzame transformatie 

Veel organisaties hebben grote ambities - een droom of visie, het aanscherpen van de strategie, het verbeteren van de interne cultuur of het invoeren van een nieuw systeem. Logisch dat er veel tijd en middelen worden geïnvesteerd in het vernieuwen en veranderen van processen, systemen en cultuur. 


 

Veranderen blijft een lastig proces

Uit toonaangevende studies blijkt dat in tot wel 80% van de gevallen een verandertraject niet het gewenste resultaat heeft. Het startpunt van een project is vaak het eindpunt van een vorig project waar lang niet alle doelstellingen zijn gehaald. Er is sprake van een gap tussen ambitie en werkelijkheid. De 5 factoren

De redenen van de gap zijn terug te brengen naar 5 kritieke aspecten die cruciaal zijn voor verandertrajecten. Het maakt daarbij niet uit of het gaat om kleine operationele verbeteringen of het uitrollen van nieuwe innovatieve proposities. 

Deze 5 dimensies zijn:  


1. Visie 

Een scherpe Visie en een ‘echte’ strategie zijn cruciaal in deze turbulente tijden. Is uw visie volstrekt helder, begrepen en gedragen?  Wij helpen met het toetsen en aanscherpen van uw visie en leggen hiermee een robuuste basis voor uw strategie. We maken daarbij gebruik van onderscheidende werkmethoden. 

2. Leiderschap

Is ons Leiderschap gecommitteerd en in staat de benodigde veranderingen door te voeren? Zijn de ruggen recht en verlaat niemand het schip? Is er voldoende creativiteit en innovatie, juist ook op het C-level niveau? Leiderschap is meer dan ooit randvoorwaardelijk om als organisatie relevant te blijven.

3. Verandervermogen

Verandervermogen is de capaciteit van de organisatie als geheel om effectief te reageren op veranderingen. Dit bepaalt voor meer dan 80% het succes van een project of programma! Expliciet aandacht besteden aan het verandervermogen van een organisatie(-onderdeel) is dan ook belangrijk. Te weinig aandacht vergroot het risico op mislukkingen, kost geld en tijd en leidt tot frustratie.  

4. Implementatiekracht

Beschikt je organisatie over de kracht om een verandering daadwerkelijk te implementeren? Dit gaat niet alleen over tools en technologie maar ook over uithoudingsvermogen en volwassenheid en realiteitszin bij het maken van keuzes. 

5. Grip & inzicht 

Is er voldoende grip en inzicht om de verandering op juiste wijze te faciliteren? Waar sturen we op?  Belangrijk is om helderheid te hebben over de voortgang van het traject maar ook over hoe inrichtingskeuzes in de praktijk uitwerken.

 

Wilt u ook de gap aanpakken?


First Day verkleint de gap tussen ambitie en realisatie. We vergroten de kans op succes door altijd bewust aandacht te geven aan deze 5 dimensie voor duurzame transformatie. 

Meer weten? Neem dan contact op met Leon Veenhuijzen of Onno Bloemers

 
E-mailen
LinkedIn