Clear  Vision  ♦  Smart  Solutions 
 

5 succesfactoren voor duurzame transformatie 


De ambitie: van punt A naar punt B

Veel organisaties investeren fors in hun ambities. Kostbare tijd en middelen worden geïnvesteerd in het vernieuwen van producten, processen, systemen en cultuur. En de reis begint van punt A - de huidige situatie - naar punt B: het doel. 


De realiteit: we zijn aanbeland in punt A’

Keer op keer wordt in toonaangevend onderzoek bevestigd dat in tot wel 75% van de gevallen een verandertraject niet het gewenste resultaat heeft. Er is sprake van een gap tussen de ambitie en de werkelijkheid. Iedere mislukte verandering leidt tot teleurstelling en beperkt de bereidheid om het opnieuw te proberen. 

En vergeet niet: Het startpunt A van een project is vaak het eindpunt A’ van een vorige poging waar lang niet alle doelstellingen zijn gehaald. 

5 Succesfactoren voor duurzame transformatie

First Day werkt vanuit een holistische benadering. We vergroten de kans op succes door uw vraagstuk consequent te benaderen vanuit 5 invalshoeken - kritieke succesfactoren die bepalend zijn voor een succesvolle transformatie. Het maakt daarbij niet uit of het gaat om kleine operationele verbeteringen of het uitrollen van nieuwe innovatieve proposities – we verkleinen met deze benadering de gevreesde ‘gap’ tussen ambitie en realisatie. En vergroten zo uw vernieuwingskracht. 

1. Visie 

Een scherpe Visie en een ‘echte’ strategie zijn cruciaal in deze turbulente tijden. Is uw visie volstrekt helder, begrepen en gedragen? We helpen u met het toetsen en aanscherpen van uw visie en leggen hiermee een robuuste basis voor de strategie. We maken daarbij gebruik van onderscheidende werkmethoden.

2. Leiderschap

Is het Leiderschap gecommitteerd en in staat de benodigde veranderingen door te voeren? Zijn de ruggen recht en verlaat niemand het schip? Is er voldoende creativiteit en innovatie, ook op directieniveau? Leiderschap is meer dan ooit randvoorwaardelijk om als organisatie relevant te blijven.

3. Verandervermogen

Verandervermogen is de capaciteit van de organisatie als geheel om effectief om te gaan met veranderingen. Dit bepaalt voor meer dan 80% het succes van een project of programma! Expliciet aandacht besteden aan het verandervermogen van een organisatie(-onderdeel) is dan ook belangrijk. Verandervermogen wordt mede bepaald door de innovatiekracht van de organisatie. 

4. Implementatiekracht

Beschikt de organisatie over de kracht om een verandering daadwerkelijk te implementeren en te borgen? Dit gaat niet alleen over tools en technologie maar ook over uithoudingsvermogen, volwassenheid en realiteitszin bij het maken van keuzes.

5. Grip & inzicht 

Is er voldoende grip en inzicht om de verandering op juiste wijze te faciliteren? Waar sturen we op? Belangrijk is om helderheid te hebben over de voortgang van het traject maar ook over hoe inrichtingskeuzes in de praktijk uitwerken.


Onze Thema's en Oplossingen

 

Ook uw vernieuwingskracht vergroten? 

Meer weten? Neem dan contact op met Leon Veenhuijzen of Onno Bloemers


E-mailen
LinkedIn