First Day Advisory Group

Clear Vision | Smart Solutions
 

 

Over ambities, verandervermogen en executiekracht

Veel organisaties hebben grote ambities - een droom of visie, het aanscherpen van de strategie, het verbeteren van de interne cultuur of het invoeren van een nieuw systeem. Logisch dat er veel tijd en middelen worden geïnvesteerd in het vernieuwen en veranderen van processen, systemen en cultuur. 

 


Vaak is de enige constante een niet goed gelukte verandering
Daadwerkelijke resultaten van veel verandertrajecten zijn teleurstellend. Uit toonaangevende studies blijkt dat in tot 80% van de gevallen een verandertraject niet het gewenste resultaat heeft. Het startpunt van een project is daarom vaak het eindpunt van een vorig project waar lang niet alle doelstellingen zijn gehaald. Er is sprake van een gap tussen ambitie en werkelijkheid. 


5 succesfactoren voor verandering - waarmee we de gap te lijf gaan 
De redenen van de gap zijn terug te brengen naar 5 kritieke aspecten die cruciaal zijn voor verandertrajecten. Het maakt daarbij niet uit of het gaat om kleine operationele verbeteringen of het uitrollen van nieuwe innovatieve proposities. Deze 5 succesfactoren: 

• Een duidelijke en gedragen visie
• Gecommitteerd en kundig leiderschap
• Het verandervermogen van de organisatie
• De implementatiekracht van de organisatie
• Het hebben van grip & inzicht
 


Wilt u ook de Gap aanpakken?
First Day verkleint de gap tussen ambitie en realisatie. We vergroten de kans op succes door altijd bewust aandacht te geven aan de 5 kritieke factoren voor succesvolle transformatie. 

Meer weten over onze aanpak en hoe we kunnen ondersteunen bij uw verandering? Neem dan gerust contact op met Leon Veenhuijzen of Onno Bloemers 
E-mailen
LinkedIn